“FIX PRO” sh.p.k nisi të ushtroj aktivitetin në fushën e sallamerisë që prej vitit 2003. Ndërsa themeluesi i saj që nga viti 1992 kishte filluar aktivitet si distributor ekskluziv i markave ndërkombëtare të erëzave,aromave dhe aditivëve për sallameritë e ndryshme …