Kushtet e shërbimit

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e faqes së internetit të Fix Pro, e vendosur në https://fixpro.al/.

Duke hyrë në këtë faqe interneti, ne supozojmë se ju i pranoni këto terma dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni FixPro nëse nuk pranoni të zbatoni të gjitha termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë faqe.

Terminologjia e mëposhtme zbatohet për këto Kushte dhe Kushte, Deklaratë Privatësie dhe Njoftim për Mohim përgjegjësie dhe të gjitha Marrëveshjet: "Klienti", "Ju" dhe "Juaj" ju referohen juve, personit që hyni në këtë faqe interneti dhe është në përputhje me termat dhe kushtet e Kompanisë. "Kompania", "Vetja jonë", "Ne", "Ynë" dhe "Ne", i referohet kompanisë sonë. "Pala", "Palët", ose "Ne", i referohet si Klientit ashtu edhe neve. Të gjitha kushtet i referohen ofertës, pranimit dhe shqyrtimit të pagesës të nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës sonë për Klientin në mënyrën më të përshtatshme për qëllimin e shprehur të plotësimit të nevojave të Klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve të deklaruara të Kompanisë, në përputhje me dhe i nënshtrohet ligjit në fuqi të Holandës. Çdo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose fjalëve të tjera në njëjës, shumës, shkronja të mëdha dhe/ose ai/ajo ose ato, merren si të këmbyeshëm dhe për rrjedhojë si referim të njëjtë.

Cookies
Ne përdorim përdorimin e cookies. Duke hyrë në FixPro, ju pranuat të përdorni skedarë skedarë në përputhje me Politikën e Privatësisë së Fix Pro.

Shumica e faqeve interaktive të internetit përdorin cookie për të na lejuar të marrim të dhënat e përdoruesit për çdo vizitë. Cookies përdoren nga faqja jonë e internetit për të mundësuar funksionalitetin e zonave të caktuara për ta bërë më të lehtë për njerëzit që vizitojnë faqen tonë të internetit. Disa nga filialet/partnerët tanë reklamues mund të përdorin gjithashtu cookie.

Liçensë
Nëse nuk përcaktohet ndryshe, Fix Pro dhe/ose licencuesit e tij zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në FixPro. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund ta përdorni këtë nga FixPro për përdorimin tuaj personal, duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet:

 • Ripublikoni materialin nga FixPro
 • Shisni, jepni me qira ose nënlicenconi materiale nga FixPro
 • Riprodhoni, kopjoni ose kopjoni materiale nga FixPro
 • Rishpërndani përmbajtjen nga FixPro
 • Kjo Marrëveshje do të fillojë në datën e kësaj. Termat dhe Kushtet tona u krijuan me ndihmën e Gjeneruesit të Termave dhe Kushteve.

Pjesë të kësaj faqeje interneti ofrojnë një mundësi për përdoruesit që të postojnë dhe shkëmbejnë mendime dhe informacione në fusha të caktuara të faqes së internetit. Fix Pro nuk filtron, modifikon, publikon ose rishikon komentet përpara pranisë së tyre në faqen e internetit. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e Fix Pro, agjentëve dhe/ose bashkëpunëtorëve të tij. Komentet pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e personit që poston pikëpamjet dhe opinionet e tyre. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, Fix Pro nuk do të jetë përgjegjës për komentet ose për ndonjë përgjegjësi, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar dhe/ose të pësuar si rezultat i çdo përdorimi dhe/ose postimi dhe/ose shfaqja e komenteve në këtë faqe interneti.

Fix Pro rezervon të drejtën të monitorojë të gjitha komentet dhe të heqë çdo koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, fyes ose që shkakton shkelje të këtyre Kushteve dhe Kushteve.

Ju garantoni dhe përfaqësoni se:

 • Ju keni të drejtë të postoni komentet në faqen tonë të internetit dhe keni të gjitha licencat dhe pëlqimet e nevojshme për ta bërë këtë;
 • Komentet nuk cenojnë asnjë të drejtë të pronësisë intelektuale, duke përfshirë pa kufizim të drejtën e autorit, patentën ose markën tregtare të ndonjë pale të tretë;
 • Komentet nuk përmbajnë asnjë material shpifës, shpifës, fyes, të pahijshëm ose ndryshe të paligjshëm që është një cenim i privatësisë
 • Komentet nuk do të përdoren për të kërkuar ose promovuar biznes ose me porosi ose për të paraqitur aktivitete tregtare ose aktivitete të paligjshme.
 • Në këtë mënyrë ju i jepni Fix Pro një licencë joekskluzive për të përdorur, riprodhuar, modifikuar dhe autorizuar të tjerët për të përdorur, riprodhuar dhe modifikuar ndonjë nga komentet tuaja në çdo formë, format ose media.

Hiperlidhja me përmbajtjen tonë
Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me faqen tonë të internetit pa miratim paraprak me shkrim:

 • Agjencitë qeveritare;
 • Motorë kërkimi;
 • Organizatat e lajmeve;
 • Shpërndarësit e direktoriumeve në internet mund të lidhen me faqen tonë të internetit në të njëjtën mënyrë siç ata lidhen me faqet e internetit të bizneseve të tjera të listuara; dhe
 • Biznese të akredituara në të gjithë sistemin, përveç kërkimit të organizatave jofitimprurëse, qendrave tregtare bamirësie dhe grupeve për mbledhjen e fondeve bamirësie, të cilat mund të mos lidhen me faqen tonë të internetit.
 • Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore, me botime ose me informacione të tjera të Uebsajtit për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produkteve dhe/ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të sajtit të palës lidhëse.

Ne mund të shqyrtojmë dhe të miratojmë kërkesa të tjera për lidhje nga llojet e mëposhtme të organizatave:

 • burime informacioni të njohura për konsumatorin dhe/ose biznesin;
 • faqet e komunitetit dot.com;
 • shoqata ose grupe të tjera që përfaqësojnë bamirësi;
 • shpërndarësit e direktoriumeve online;
 • portalet e internetit;
 • kontabilitet, kompani ligjore dhe konsulente; dhe
 • edukimin
 • institucionet kombëtare dhe shoqatat tregtare.

Ne do të miratojmë kërkesat për lidhje nga këto organizata nëse vendosim që: (a) lidhja nuk do të na bënte të dukemi të pafavorshëm për veten ose për bizneset tona të akredituara; (b) organizata nuk ka të dhëna negative me ne; (c) përfitimi për ne nga dukshmëria e hiperlidhjes kompenson mungesën e Fix Pro; dhe (d) lidhja është në kontekstin e informacionit të burimeve të përgjithshme.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produkteve ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të sajtit të palës lidhëse.

Nëse jeni një nga organizatat e listuara në paragrafin 2 më sipër dhe jeni të interesuar të lidheni me faqen tonë të internetit, duhet të na informoni duke dërguar një e-mail te Fix Pro. Ju lutemi përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës suaj, informacionin e kontaktit si dhe URL-në e faqes tuaj, një listë të çdo URL-je nga e cila keni ndërmend të lidheni me faqen tonë të internetit dhe një listë të URL-ve në faqen tonë në të cilat dëshironi të lidhje. Prisni 2-3 javë për një përgjigje.

Organizatat e miratuara mund të lidhen me faqen tonë të internetit si më poshtë:

 • Duke përdorur emrin e korporatës tonë; ose
 • Me përdorimin e gjetësit uniform të burimeve që lidhen me; ose
 • Përdorimi i çdo përshkrimi tjetër të faqes sonë të internetit që lidhet me këtë ka kuptim brenda kontekstit dhe formatit të përmbajtjes në sajtin e palës lidhëse.
 • Nuk do të lejohet përdorimi i logos së Fix Pro ose veprave të tjera artistike për lidhjen në mungesë të një marrëveshjeje licence për markën tregtare.

iFrames
Pa miratim paraprak dhe leje me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqeve tona të internetit që ndryshojnë në asnjë mënyrë paraqitjen vizuale ose pamjen e faqes sonë të internetit.

Përgjegjësia për përmbajtjen
Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për çdo përmbajtje që shfaqet në faqen tuaj të internetit. Ju pranoni të na mbroni dhe të na mbroni kundër të gjitha pretendimeve që ngrihen në faqen tuaj të internetit. Asnjë lidhje (lidhje) nuk duhet të shfaqet në asnjë faqe interneti që mund të interpretohet si shpifëse, e turpshme ose kriminale, ose që cenon, përndryshe shkel ose mbron shkeljen ose shkeljen tjetër të ndonjë të drejte të palës së tretë.

Privatësia juaj
Ju lutemi lexoni Politikën e Privatësisë

Rezervimi i të Drejtave
Ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë që të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në faqen tonë të internetit. Ju miratoni të hiqni menjëherë të gjitha lidhjet në faqen tonë të internetit sipas kërkesës. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën të respektojmë këto terma dhe kushte dhe po lidh politikën në çdo kohë. Duke u lidhur vazhdimisht me faqen tonë të internetit, ju pranoni të jeni të detyruar dhe të ndiqni këto terma dhe kushte të lidhjes.

Heqja e lidhjeve nga faqja jonë e internetit
Nëse gjeni ndonjë lidhje në faqen tonë të internetit që është fyese për çfarëdo arsye, jeni të lirë të na kontaktoni dhe të na informoni në çdo moment. Ne do t'i shqyrtojmë kërkesat për heqjen e lidhjeve, por nuk jemi të detyruar ose t'ju përgjigjemi drejtpërdrejt.

Ne nuk sigurojmë që informacioni në këtë faqe interneti është i saktë, ne nuk garantojmë plotësinë ose saktësinë e tij; as nuk premtojmë të sigurojmë që faqja e internetit të mbetet e disponueshme ose që materiali në faqen e internetit të mbahet i përditësuar.

Mohim përgjegjësie
Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet në lidhje me faqen tonë të internetit dhe përdorimin e kësaj faqe interneti. Asgjë në këtë mohim nuk do të:

 • kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tonë ose tuaj për vdekje ose lëndim personal;
 • kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tonë ose tuaj për mashtrim ose keqinterpretim mashtrues;
 • kufizoni ndonjë nga detyrimet tona ose tuaja në çfarëdo mënyre që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; ose
 • përjashtoni ndonjë nga detyrimet tona ose tuajat që nuk mund të përjashtohen sipas ligjit në fuqi.
 • Kufizimet dhe ndalimet e përgjegjësisë të vendosura në këtë seksion dhe gjetkë në këtë mohim: (a) i nënshtrohen paragrafit të mësipërm; dhe (b) qeverisin të gjitha detyrimet që lindin sipas mohimit, duke përfshirë detyrimet që lindin në kontratë, në dëm dhe për shkelje të detyrës ligjore.

Për sa kohë që faqja e internetit dhe informacioni dhe shërbimet në faqen e internetit ofrohen pa pagesë, ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre.