Fileto Pule

Përbërësit

Gjoks Pule

Shoqërohet me:

Verë të bardhë

Mënyra e përpunimit

 

I ngrirë