Produkte për zgarë

20 Shkurt, 2023

LLUKANIK ME RIGON 270GR

Lexo më shumë

20 Shkurt, 2023

FIX SUXHUK 300GR

Lexo më shumë

20 Shkurt, 2023

FIX PESKAVICA 280GR

Lexo më shumë

20 Shkurt, 2023

FIX PEPERONI 300GR

Lexo më shumë

20 Shkurt, 2023

FIX KOLLOFACE 310GR

Lexo më shumë

20 Shkurt, 2023

FIX KËRNACE SPECIALE 500 GR

Lexo më shumë

20 Shkurt, 2023

FIX KËRNACE DM2 500 GR

Lexo më shumë

20 Shkurt, 2023

FIX BURGER 375 GR

Lexo më shumë

20 Shkurt, 2023

FIX BRATWURST 300 GR

Lexo më shumë

17 Shtator, 2021

Kolloface

Lexo më shumë