Politika e privatësisë

Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan politikat dhe procedurat tona për mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj kur përdorni Shërbimin dhe ju tregon për të drejtat tuaja të privatësisë dhe se si ju mbron ligji.

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për të ofruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë.

Interpretimi dhe përkufizimet

Interpretimi

Fjalët e të cilave shkronja fillestare është me shkronja të mëdha kanë kuptime të përcaktuara në kushtet e mëposhtme. Përkufizimet e mëposhtme do të kenë të njëjtin kuptim, pavarësisht nëse ato shfaqen në njëjës apo në shumës.

Përkufizime

Për qëllimet e kësaj Politike të Privatësisë:

 • Llogaria do të thotë një llogari unike e krijuar për Ju për të hyrë në Shërbimin tonë ose pjesë të Shërbimit tonë.
 • Kompania (referuar si "Kompania", "Ne", "Ne" ose "Tonat" në këtë Marrëveshje) i referohet Fix Pro, Shqipëri.
 • Cookies janë skedarë të vegjël që vendosen në kompjuterin tuaj, pajisjen celulare ose çdo pajisje tjetër nga një faqe interneti, që përmbajnë detajet e historisë suaj të shfletimit në atë faqe interneti, ndër përdorimet e shumta.
 • Shteti i referohet: Shqipërisë
 • Pajisja nënkupton çdo pajisje që mund të hyjë në Shërbimin, si p.sh. një kompjuter, një celular ose një tablet dixhital.
 • Të dhënat personale janë çdo informacion që lidhet me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm.
 • Shërbimi i referohet sajtit.
 • Ofruesi i shërbimit nënkupton çdo person fizik ose juridik që përpunon të dhënat në emër të Kompanisë. Ai u referohet kompanive të palëve të treta ose individëve të punësuar nga Kompania për të lehtësuar Shërbimin, për të ofruar Shërbimin në emër të Kompanisë, për të kryer shërbime në lidhje me Shërbimin ose për të ndihmuar Kompaninë në analizimin e mënyrës se si përdoret Shërbimi.
 • Të dhënat e përdorimit i referohen të dhënave të mbledhura automatikisht, ose të krijuara nga përdorimi i Shërbimit ose nga vetë infrastruktura e Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e një vizite në faqe).
 • Uebsajti i referohet FixPro, i aksesueshëm nga https://fixpro. al/
 • Ju do të thotë individi që hyn ose përdor Shërbimin, ose kompaninë, ose entitet tjetër juridik në emër të të cilit ky individ ka qasje ose përdor Shërbimin, sipas rastit.

Mbledhja dhe përdorimi i të dhënave tuaja personale

Llojet e të dhënave të mbledhura

Të dhënat personale

Gjatë përdorimit të Shërbimit tonë, ne mund t'ju kërkojmë të na jepni disa informacione të identifikueshme personale që mund të përdoren për t'ju kontaktuar ose identifikuar. Informacioni personalisht i identifikueshëm mund të përfshijë, por nuk kufizohet në:

 • Adresa e emailit
 • Emri dhe mbiemri
 • Numri i telefonit
 • Të dhënat e përdorimit

Të dhënat e përdorimit

Të dhënat e përdorimit mblidhen automatikisht kur përdorni Shërbimin.

Të dhënat e përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të pajisjes suaj (p.sh. adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe , identifikuesit unikë të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Kur aksesoni Shërbimin nga ose nëpërmjet një pajisjeje celulare, ne mund të mbledhim automatikisht informacione të caktuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, llojin e pajisjes celulare që përdorni, ID-në unike të pajisjes tuaj celulare, adresën IP të pajisjes tuaj celulare , Sistemi juaj operativ celular, lloji i shfletuesit celular të internetit që përdorni, identifikuesit unikë të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë ose kur ju aksesoni Shërbimin nga ose nëpërmjet një pajisjeje celulare.

Teknologjitë dhe skedarët e gjurmimit

Ne përdorim Cookies dhe teknologji të ngjashme gjurmimi për të gjurmuar aktivitetin në Shërbimin tonë dhe për të ruajtur informacione të caktuara. Teknologjitë e gjurmimit të përdorura janë fenerët, etiketat dhe skriptet për të mbledhur dhe gjurmuar informacionin dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin tonë. Teknologjitë që përdorim mund të përfshijnë:

 • Cookies ose Cookies të shfletuesit. Një cookie është një skedar i vogël i vendosur në pajisjen tuaj. Ju mund të udhëzoni shfletuesin tuaj që të refuzojë të gjitha Cookies ose të tregojë kur një Cookie po dërgohet. Megjithatë, nëse nuk pranoni Cookies, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë. Nëse nuk e keni rregulluar shfletimin tuaj

r vendosjen në mënyrë që të refuzojë Cookies, Shërbimi ynë mund të përdorë Cookies.
Flash Cookies. Disa veçori të Shërbimit tonë mund të përdorin objekte të ruajtura lokale (ose Flash Cookies) për të mbledhur dhe ruajtur informacione rreth preferencave tuaja ose aktivitetit tuaj në Shërbimin tonë. Flash Cookies nuk menaxhohen nga të njëjtat cilësime të shfletuesit si ato të përdorura për Cookies të shfletuesit. Për më shumë informacion se si mund të fshini Flash Cookies, ju lutemi lexoni "Ku mund të ndryshoj cilësimet për çaktivizimin ose fshirjen e objekteve të përbashkëta lokale?" disponohet në nofollow="black" nofollow https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects
Web Beacons. Disa seksione të Shërbimit tonë dhe emailet tona mund të përmbajnë skedarë të vegjël elektronikë të njohur si web beacons (të referuara gjithashtu si gif të qarta, etiketa pixel dhe gif me një piksel) që lejojnë Kompania, për shembull, për të numëruar përdoruesit që kanë vizituar ato faqe ose kanë hapur një email dhe për statistika të tjera të lidhura me uebsajtin (për shembull, regjistrimi i popullaritetit të një seksioni të caktuar dhe verifikimi i integritetit të sistemit dhe serverit).

Cookies mund të jenë "të vazhdueshme"; ose "Sesion" Biskota. Cookies të vazhdueshme mbeten në kompjuterin tuaj personal ose pajisjen celulare kur dilni jashtë linje, ndërsa Cookies të sesionit fshihen sapo të mbyllni shfletuesin tuaj të internetit. Mund të mësoni më shumë rreth kukit këtu: Cookies nga Gjeneruesi i TermsFeed.< /p>

Ne përdorim kukit e sesionit dhe të përhershëm për qëllimet e përcaktuara më poshtë:

 • Cookies të nevojshme / thelbësore Lloji: Kukit e sesionit Administruar nga: Ne Qëllimi: Këto cookie janë thelbësore për t'ju ofruar shërbime të disponueshme përmes faqes së internetit dhe për t'ju mundësuar të përdorni disa nga veçoritë e saj. Ato ndihmojnë në vërtetimin e përdoruesve dhe parandalimin e përdorimit mashtrues të llogarive të përdoruesve. Pa këto skedarë "Cookie", shërbimet që keni kërkuar nuk mund të ofrohen dhe ne i përdorim këto skedarë "Cookie" vetëm për t'ju ofruar ato shërbime.
 • Politika e kukive / Kukit e njoftimeve për pranimin Lloji: Cookies të vazhdueshme Administruar nga: Ne Qëllimi: Këto skedarë "cookie" identifikojnë nëse përdoruesit kanë pranuar përdorimin e skedarëve "cookie" në faqen e internetit.
 • Cookies funksionale Lloji: Cookies të vazhdueshme Administruar nga: Ne Qëllimi: Këto skedarë "cookie" na lejojnë të kujtojmë zgjedhjet që bëni kur përdorni faqen e internetit, si p.sh. të kujtojmë detajet tuaja të hyrjes ose preferencat gjuhësore. Qëllimi i këtyre "Cookies" është t'ju ofrojnë një përvojë më personale dhe t'ju shmangin që të rifusni preferencat tuaja sa herë që përdorni faqen e internetit.

Për më shumë informacion në lidhje me cookie-t që përdorim dhe zgjedhjet tuaja në lidhje me cookies, ju lutemi vizitoni Politikën tonë të Cookies ose seksionin e Cookies të Politikës sonë të Privatësisë.

Përdorimi i të dhënave tuaja personale

Kompania mund të përdorë të dhënat personale për qëllimet e mëposhtme:

 • Për të ofruar dhe mbajtur Shërbimin tonë, duke përfshirë monitorimin e përdorimit të Shërbimit tonë.
 • Për të menaxhuar llogarinë tuaj: për të menaxhuar regjistrimin tuaj si përdorues i Shërbimit. Të dhënat personale që ofroni mund t'ju japin akses në funksione të ndryshme të Shërbimit që janë në dispozicion për Ju si përdorues i regjistruar.
 • Për ekzekutimin e një kontrate: zhvillimi, pajtueshmëria dhe ndërmarrja e kontratës së blerjes për produktet, artikujt ose shërbimet që keni blerë ose të ndonjë kontrate tjetër me Ne nëpërmjet Shërbimit. p>
 • Për t'ju kontaktuar: Për t'ju kontaktuar me email, telefonata, SMS ose forma të tjera ekuivalente të komunikimit elektronik, si p.sh. njoftimet shtytëse të një aplikacioni celular në lidhje me përditësimet ose komunikimet informative në lidhje me funksionalitetet, produktet ose shërbimet e kontraktuara, duke përfshirë përditësimet e sigurisë, kur është e nevojshme ose e arsyeshme për zbatimin e tyre.
 • Për t'ju ofruar lajme, oferta speciale dhe informacione të përgjithshme për mallra, shërbime dhe ngjarje të tjera që ne ofrojmë, të ngjashme me ato për të cilat keni blerë ose keni kërkuar tashmë, përveç nëse keni zgjedhur të mos merrni një informacion të tillë.
 • Për të menaxhuar kërkesat tuaja: Për të marrë pjesë dhe menaxhuar kërkesat tuaja për ne.
 • Për transferimet e biznesit: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të vlerësuar ose kryer një bashkim, shitje, ristrukturim, riorganizim, shpërbërje ose shitje ose transferim tjetër të disa ose të gjitha aseteve tona, qoftë si duke shkuar

shqetësim ose si pjesë e falimentimit, likuidimit ose procedurës së ngjashme, në të cilën të dhënat personale të mbajtura nga Ne për përdoruesit e Shërbimit tonë janë ndër aktivet e transferuara.

Për qëllime të tjera: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për qëllime të tjera, të tilla si analiza e të dhënave, identifikimi i tendencave të përdorimit, përcaktimi i efektivitetit të fushatave tona promovuese dhe për të vlerësuar dhe përmirësuar Shërbimin, produktet, shërbimet tona , marketingu dhe përvoja juaj.

Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal në situatat e mëposhtme:

 • Me ofruesit e shërbimeve: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me ofruesit e shërbimeve për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë, për t'ju kontaktuar.
 • Për transferimet e biznesit: Ne mund të ndajmë ose transferojmë informacionin tuaj personal në lidhje me ose gjatë negociatave të çdo bashkimi, shitjeje të aseteve të Kompanisë, financimin ose blerjen e të gjithë ose një pjese të biznes në një kompani tjetër.
 • Me bashkëpunëtorët: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me bashkëpunëtorët tanë, në të cilin rast ne do t'u kërkojmë atyre filialeve të respektojnë këtë Politikë të Privatësisë. Filialet përfshijnë kompaninë tonë mëmë dhe çdo filial tjetër, partnerë në sipërmarrje të përbashkët ose kompani të tjera që ne kontrollojmë ose që janë nën kontroll të përbashkët me ne.
 • Me partnerët e biznesit: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me partnerët tanë të biznesit për t'ju ofruar produkte, shërbime ose promovime të caktuara.
 • Me përdorues të tjerë: kur ndani informacione personale ose ndërveproni ndryshe në zonat publike me përdorues të tjerë, një informacion i tillë mund të shikohet nga të gjithë përdoruesit dhe mund të shpërndahet publikisht jashtë.
 • Me pëlqimin tuaj: Ne mund të zbulojmë informacionin tuaj personal për çdo qëllim tjetër me pëlqimin tuaj.

Ruajtja e të dhënave tuaja personale

Kompania do t'i ruajë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Ne do t'i ruajmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore (për shembull, nëse na kërkohet të mbajmë të dhënat tuaja në përputhje me ligjet në fuqi), të zgjidhim mosmarrëveshjet dhe të zbatojmë marrëveshjet dhe politikat tona ligjore.

Kompania do të ruajë gjithashtu të dhënat e përdorimit për qëllime të analizës së brendshme. Të dhënat e përdorimit mbahen përgjithësisht për një periudhë më të shkurtër kohe, me përjashtim të rasteve kur këto të dhëna përdoren për të forcuar sigurinë ose për të përmirësuar funksionalitetin e Shërbimit Tonë, ose ne jemi të detyruar ligjërisht t'i ruajmë këto të dhëna për periudha më të gjata kohore.

Transferimi i të dhënave tuaja personale

Të dhënat tuaja, duke përfshirë të dhënat personale, përpunohen në zyrat operative të Kompanisë dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim. Do të thotë që ky informacion mund të transferohet - dhe të mbahet në - kompjuterë të vendosur jashtë shtetit, krahinës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato të juridiksionit tuaj.

Pëlqimi juaj për këtë Politikë të Privatësisë, i ndjekur nga dorëzimi juaj i një informacioni të tillë përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.

Kompania do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe asnjë transferim i të Dhënave Tuaja Personale nuk do të bëhet në një organizatë ose një vend përveç nëse ka kontrolle të përshtatshme, duke përfshirë sigurinë e të dhënave tuaja dhe informacioneve të tjera personale.

Zbulimi i të dhënave tuaja personale

Transaksionet e biznesit

Nëse Kompania është e përfshirë në një bashkim, blerje ose shitje aseti, të dhënat tuaja personale mund të transferohen. Ne do të japim njoftim përpara se të dhënat tuaja personale të transferohen dhe t'i nënshtrohen një politike të ndryshme privatësie.

Zbatimi i ligjit

Nën rrethana të caktuara, Kompanisë mund t'i kërkohet të zbulojë të dhënat tuaja personale nëse kërkohet me ligj ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike (p.sh. një gjykatë ose një agjenci qeveritare).

Kërkesa të tjera ligjore

Kompania mund të zbulojë të dhënat tuaja personale me mirëbesim se një veprim i tillë është i nevojshëm për:

 • Zbatoni një detyrim ligjor
 • Mbroni dhe mbroni të drejtat ose pronën e Kompanisë
 • Parandaloni ose hetoni keqbërjet e mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Mbroni sigurinë personale të Përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • Mbrojuni nga përgjegjësia ligjore

Siguria e të dhënave tuaja personale

Siguria e të Dhënave Tuaja Personale është e rëndësishme për ne, por mbani mend se asnjë metodë transmetimi përmes internetit ose metodë e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa ne përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme komerciale për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tyre absolute.

Privatësia e fëmijëve

Shërbimi ynë nuk i drejtohet askujt nën moshën 13 vjeç. Ne nuk e dimë

grumbulloni informacion personalisht të identifikueshëm nga kushdo nën moshën 13 vjeç. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe jeni të vetëdijshëm se fëmija juaj na ka dhënë të dhëna personale, ju lutemi na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur të dhëna personale nga kushdo nën moshën 13 vjeç pa verifikimin e pëlqimit prindëror, ne marrim hapa për ta hequr atë informacion nga serverët tanë.

Nëse duhet të mbështetemi në pëlqimin si bazë ligjore për përpunimin e informacionit tuaj dhe shteti juaj kërkon pëlqimin nga një prind, ne mund të kërkojmë pëlqimin e prindit tuaj përpara se të mbledhim dhe përdorim atë informacion.

Lidhje me faqe të tjera interneti

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të internetit që nuk operohen nga Ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në faqen e asaj pale të tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht të rishikoni Politikën e Privatësisë së çdo sajti që vizitoni.

Ne nuk kemi asnjë kontroll dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë sajti ose shërbimi të palës së tretë.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Ne mund të përditësojmë herë pas here politikën tonë të privatësisë. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të Privatësisë në këtë faqe.

Ne do t'ju njoftojmë me email dhe/ose një njoftim të dukshëm për Shërbimin tonë, përpara se ndryshimi të hyjë në fuqi dhe do të përditësojmë "Përditësimi i fundit"; datë në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Ju këshillojmë të rishikoni periodikisht këtë politikë të privatësisë për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë janë efektive kur ato postohen në këtë faqe.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë të privatësisë, mund të na kontaktoni:

 • Me email: info@fixpro.al