Burger Pule

Përbërësit

Mish i zgjedhur pule

Erëza të zgjedhura

Mënyra e përpunimit

Produkt kryesisht për zgara.