FIX KËRNACE DM2 500 GR

Përbërësit

Mënyra e përpunimit